Είστε εδώ

Έκφραση, έτος 2001, τεύχος 12

«Περιεχόμενα», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 3-4

«Επικοινωνία», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 5-6

Ρούσκας Γιάννης, «Ο πόλεμος του 1897 στην πεζογραφία (Από την ήττα των όπλων στην καρποφορία του λόγου)», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 13-26

Gergeay Michel, «Πατρίδα, γλώσσα, εκκλησία: τρεις σκιές στο ευρωπαϊκό εργοτάξιο;», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 27-34

Σούλιος Γεώργιος, «Οι ενεργειακοί και άλλοι φυσικοί πόροι στην ελληνική μυθολογία», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 35-38

Αθανασίου Λεωνίδας, «Τα λάθη των μαθητών στη γραπτή έκφραση και ο ρόλος τους στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 39-54

Τζωρτζοπούλου Πολυτίμη, «Η διδασκαλία του δοκιμίου στο Λύκειο η το τέλος μιάς εποχής (Σχολ. Έτος 2000-2001)», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 59-64

Τσάφος Βασίλειος, «Προσεγγίζοντας τον Αρχαίο κόσμο μέσα από διακειμενικές αναγνώσεις», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 65-70

Γκλαβάς Σωτήρης, «Περιφρονημένα αλλά… πάντα κλασικά», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 71-74

Δανιήλ Ανθούλα, «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνείας Γ΄ Λυκείου», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 75-85

Νάτσιος Δημήτριος Θ., «Ο Κώστας Κρυστάλλης στα Νεοελληνικά Αναγνώσματα των ετών 1909 - 1983», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 86-91

(ανυπόγραφο), «Εξώφυλλα Ν.Α. με ποιήματα του Κ. Κρυστάλλη», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 90

Καλοδήμος Θωμάς, «Το τραγούδι του Σουφ Αράπη», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 92-99

Ζαμπεθάνης Βαϊος, «Εισαγωγή στην προϊστορία των Μαθηματικών», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 100-101

Γιαβάρας Θωμάς, «Ασύνορη η καρδιά του ποιητή», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 102

Γιαβάρας Θωμάς, «Υπέρβαση», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 103

Γιαβάρας Θωμάς, «Των θριαζόντων μέγας θρίαμβος», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 103

Τζωρτζοπούλου Πολυτίμη, «Εικόνα», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 104

Τζωρτζοπούλου Πολυτίμη, «Επίλογος», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 104

Θεοδώρου Αφροδίτη, «Εντύπωση φωτός», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 105

Κοκκινάκη Νένα Ι., «Ο εραστής - φάντασμα», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 106-110

Ασπρουλάκης Κώστας, «Ο δάσκαλος», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 111-117

Κούσουλας Λουκάς, «Πλάκας εγκώμιον», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 118-120

Καρφής Λεωνίδας, «Η επιτύμβια στήλη του Δικάστρου Νικαίας, Καλλίδαμος, Φιλίστας», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 121-123

Τζωρτζοπούλου Πολυτίμη, «Κώστα Ασπρουλάκη: Ασυμβίβαστοι Διηγήματα. Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2001», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 124-128

Μιχαήλ Χρίστος, «Αθανασίου Π. Μόσχου: 'Ερημος ανθείτω ως κρίνον . Παιδευτικά-Παιδαγωγικά Θέματα. Αθήνα 1999», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 129-134

Μιχαήλ Χρίστος, «Κώστα Γ. Μπούκα: Αληθινό παραμύθι. Μια φορά κι έναν καιρό.... Λαμία, Οκτώβριος 2000», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 136-138

Καλαμάτας Αθανάσιος Ι., «Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και ο στρατηγός Μακρυγιάννης αντικρυστά», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 139-140

Καλαμάτας Αθανάσιος Ι., «Π.Β. Πάσχου: Ο Σολωμός μέσα στο φως της ορθοδοξίας, Αρμός, Αθήνα 1999», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 141-143

Καλαμάτας Αθανάσιος Ι., «Βυζαντινή Ανατολή και λατινική Δύση στο έργο του Σπυρίδωνα Ζαμπέλιου», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 143-145

Καλαμάτας Αθανάσιος Ι., «Ο δυτικός Παπαδιαμάντης. Ο άλιος γέρων της Σκιάθου στο νεολογισμό τυπικού διαφωτιστή διανοούμενου», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 146-149

Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος, «[Απόσπασμα από τη Βλαχοπούλα του Αλ. Παπαδιαμάντη]», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 146-149

(ανυπόγραφο), «Φιλολογικά δρώμενα», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 156

«Δήμος Οπουντίων», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 158

«Οπτικά Παπαδημητρόπουλος», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 159

«Hotel Samaras», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 160

«Ράδιο Αθήναι», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 161

«Hondos Center», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 162

«Ξένες γλώσσες Δαβανέλλος», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 163

«Υφάδι», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 164

«Κ. Σταμούλης ΕΠΕ», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 165

«Κουσβελάρης», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 166

«Βιβλιοπωλείο Στοά», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 166

«Νικόλαος Θ. Αρκουμάνης», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 167

«Βιομηχανία Κεραμοποιϊας Ζαρκαδούλα», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 167

«Κτήμα Χατζημιχάλη», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 168