Είστε εδώ

Καρφής Λεωνίδας, «Η επιτύμβια στήλη του Δικάστρου Νικαίας, Καλλίδαμος, Φιλίστας», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 121-123