Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Εξώφυλλα Ν.Α. με ποιήματα του Κ. Κρυστάλλη», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 90