Είστε εδώ

Γιαβάρας Θωμάς, «Υπέρβαση», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 103