Είστε εδώ

Μιχαήλ Χρίστος, «Αθανασίου Ι. Μιχελή: Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες. Η περίπτωση της Φθιώτιδας 1930-1980. Αθήνα 2000», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 134-136