Είστε εδώ

Θεοδώρου Αφροδίτη, «Εντύπωση φωτός», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 105