Είστε εδώ

Κούσουλας Λουκάς, «Πλάκας εγκώμιον», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 118-120