Είστε εδώ

Γιαβάρας Θωμάς, «Των θριαζόντων μέγας θρίαμβος », Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 103