Είστε εδώ

Ζαμπεθάνης Βαϊος, «Εισαγωγή στην προϊστορία των Μαθηματικών», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 100-101