Είστε εδώ

Καλαμάτας Αθανάσιος Ι., «Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και ο στρατηγός Μακρυγιάννης αντικρυστά», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 139-140