Είστε εδώ

Κοκκινάκη Νένα Ι., «Ο εραστής - φάντασμα», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 106-110