Εξώφυλλο

Μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία

Προς τη γένεση των πόλεων

Εκδότης: Δημήτριος Β. Γραμμένος

Βιβλιογραφία

Μ. Τιβέριος, «Επτά χρόνια (1990-1996) αρχαιολογικών ερευνών στη διπλή τράπεζα της Αγχιάλου-Σίνδου. Ο αρχαίος οικισμός», ΑΕΜΘ 10, 1996 (1998), 407-425.

M. Tiverios, «The ancient settlement in the Anchialos-Sindos double trapeza» στον τόμο: M. Bats - B. d' Agostino (επιμ.), Euboica, L'Eubea e la presenza euboica in Calcidica e in Occidente (Napoli 1998) 243-253.

Μ. Τιβέριος, «Αρχαιολογικές έρευνες στη διπλή τράπεζα κοντά στη σημερινή Αγχίαλο και Σίνδο (1990-1992) - Ο αρχαίος οικισμός», ΕΓΝΑΤΙΑ 3, 1991-1992, 209-234.

Ι. Βοκοτοπούλου - Α. Δεσποίνη - Β. Μισαηλίδου - Μ. Τιβέριος, Σίνδος. Κατάλογος της Έκθεσης (1985).

Α. Δεσποίνη, «Κεραμεικοί κλίβανοι Σίνδου», ΑΕ 1982, 61- 84.

Μ. Τιβέριος, «Εγχώρια κεραμική του 6ου και 5ου αιώνα π.Χ. από τη Σίνδο», ΑΕΜΘ 2, 1988, 297-306.

Μ. Τιβέριος, «Εισαγμένη κεραμική από την διπλή τράπεζα της Αγχιάλου κοντά στη σημερινή Σίνδο», Παρνασσός 35, 1993, 553-560.

Μ. Τιβέριος, «Σίνδος - Αίγυπτος» στον τόμο: Αρχαία Μακεδονία, Πέμπτο Διεθνές Συμπόσιο (1993) 1487-1493.

Α. Δεσποίνη, «Χρυσά σκουλαρίκια Σίνδου» στον τόμο: Αρχαία Μακεδονία, Τέταρτο Διεθνές Συμπόσιο (1986) 159-169.

Σ. Ανδρέου, «Αποθέτης κεραμικής της πρώιμης εποχής του Χαλκού», ΑΔ 51-52, 1996- 97, Α', 51-83.

Βλ. επίσης τις σχετικές ετήσιες ανακοινώσεις στο ΑΕΜΘ 4 (1990) κε.