Εξώφυλλο

Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση

Η Ρώμη και ο κόσμος της

του Θ. Παπαγγελή
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών

10. Το πορτρέτο του καλλιτέχνη ως αυτοκράτορα - και αντιστρόφως

10.1. Στοιχεία ταυτότητας

Όνομα: Νέρων

Επώνυμο: Αινοβάρβος

Όνομα μητρός: Αγριππίνα

Όνομα πατρός: Γναίος Δομίτιος

Ημερομηνία γεννήσεως: 15.12.37 μ.Χ.

Επάγγελμα: Αυτοκράτορας Ρώμης

Ύψος: μέτριο

Χρώμα κόμης: καστανόξανθο

Χρώμα οφθαλμών: γαλάζιο