Εξώφυλλο

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός

Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση

του Ι. Ν. Καζάζη (με τη συνεργασία της Μαργαρίτας Σωτηρίου)

Α7.2.3. Συγγραφείς-Έργα

Αλκαίος

ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Ανθολογούνται αποσπάσματα του έργου του στο πρωτότυπο μαζί με δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις.

 

AOIDOI

Παρουσιάζονται συνοπτικές πληροφορίες για τον ποιητή Αλκαίο, ενώ ο επισκέπτης έχει στη διάθεσή του σε αρχείο pdf δύο αποσπάσματά του ποιητή (335, 338) συνοδευμένα με μετρικά σχόλια.

 

BIBLIOTHECA AUGUSTANA

Σε αυτήν την ψηφιακή βιβλιοθήκη ο επισκέπτης έχει στη διάθεσή του τα σωζόμενα αποσπάσματα του ποιητή, συνδέσμους σε αγγλική μετάφραση και μια βασική βιβλιογραφία εκδόσεων.

 

HOME PAGE OF Μ. KATZ

Στην προσωπική της ιστοσελίδα η καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Wesleyan Μ. Katz δίνει πρόσβαση σε αγγλικές μεταφράσεις ποιημάτων του Αλκαίου, παρμένες από την έκδοση A. M. Miller, Greek Lyric. An Anthology in Translation (Indianapolis, Hackett, 1996, σ. 38-50).

 

HOME PAGE OF JOHN R. PORTER, U. OF SASKATCHEWAN

Αγγλικές μεταφράσεις των αποσπ. 42 και 283 διατίθενται και από την προσωπική ιστοσελίδα του John Porter.

 

L'ANTIQUITÉ GRECQUE ET LATINE DU MOYEN ÂGE

Γαλλικές μεταφράσεις κάποιων αποσπασμάτων και πληροφοριακό υλικό για τη ζωή του ποιητή μπορεί κανείς να βρει και στην ιστοσελίδα του Philippe Remacle

 

NAVICULA BACCHI

Μεγάλο μέρος του έργου του Αλκαίου διατίθεται από την εκπαιδευτικού προσανατολισμού γερμανική ιστοσελίδα.

 

POESIA LATINA

Από την ενότητα Testi greci επιλέγουμε από τον αλφαβητικό κατάλογο το όνομα του συγγραφέα. Περιλαμβάνονται Fragmenta από το έργο του Αλκαίου από την έκδοση της Οξφόρδης (E. Lobel, Oxford Clarendon Press, 1955, αναθ. 1968).

 

Αλκμάν

ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Ανθολογούνται αποσπάσματα του έργου του στο πρωτότυπο μαζί με δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις.

 

DIE SPRACHE ALKMANS: TEXTGESCHICHTE UND SPRACHGESCHICHTE

Στην ιστοσελίδα του George Hinge, που βασίζεται στη διδακτορική του διατριβή για τη γλώσσα του Αλκμάνα, βρίσκει κανείς πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Αλκμάνα, την ιστορία του κειμένου, στοιχεία για τη δωρική διάλεκτο, ενημερωμένη έντυπη βιβλιογραφία και τη γερμανική μετάφραση του αποσπάσματος 1.

 

DIOTIMA: MATERIALS FOR THE STUDY OF WOMEN AND GENDER IN THE ANCIENT WORLD

Ο Αλκμάν ανθολογείται και στον δικτυακό τόπο της Διοτίμας, όπου υπάρχει -εκτός από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα- η αγγλική μετάφραση του αποσπάσματος 1 του ποιητή, του ύμνου στην Άρτεμη, από τον Guy Davenport: Alkman, Hymn to Artemis (Partheneion). Στην ενότητα της >Βιβλιογραφίας< (http://www.stoa.org/dio-bin/diobib?alcman) βρίσκει κανείς συνοπτική, έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία για τον ποιητή.

 

L'ANTIQUITÉ GRECQUE ET LATINE DU MOYEN ÂGE

Γαλλικές μεταφράσεις μαζί με κάποια πρωτότυπα κείμενα και πληροφοριακό υλικό μπορεί κανείς να βρει και στην ιστοσελίδα του Philippe Remacle.

 

NAVICULA BACCHI

Διατίθεται μεγάλο μέρος του έργου του μαζί με γερμανικές μεταφράσεις και σχόλια. Στην ενότητα «Alkman» συγκαταλέγονται αποσπάσματα στο πρωτότυπο κείμενο από την έκδοση των D.L. Page & M. Davies (Poetarum Melicorum Graecorum fragmenta, Vol. I: Alcman, Stesichorus, Ibycus; post D.L. Page ed. M. Davies, Οξφόρδη 1991), καθώς και γερμανικές μεταφράσεις τους από τους Z. Franyó, E. Gottwein, M. Hausmann, K. Preisendanz, F. Dornseiff.

 

POESIA LATINA

Από την ενότητα Testi greci επιλέγουμε από τον αλφαβητικό κατάλογο το όνομα του συγγραφέα. Περιλαμβάνονται Fragmenta από το έργο του Αλκμάνα από την έκδοση της Οξφόρδης (D.L. Page, Oxford, Clarendon Press, 1962, αναθ. 1967).

 

POXY: OXYRHYNCHUS ONLINE

Στη διαδικτυακή βάση δεδομένων για τους Παπύρους της Οξυρρύγχου ο επισκέπτης έχει επίσης τη δυνατότητα να δει τους σωζόμενους φθαρμένους παπύρους με αποσπάσματα του Αλκμάνα.

 

THEOI. GREEK MYTHOLOGY

Σε αυτόν τον δικτυακό τόπο για την ελληνική μυθολογία βρίσκει κανείς σε αγγλική μετάφραση του J. M. Edmonds τα αποσπάσματα 1-165 (Lyra Graeca Volume I. Translated by Edmonds, J. M. Loeb Classical Library, Volume 28, Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1922).

 

Ανακρέων

ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Ανθολογούνται αποσπάσματα του έργου του στο πρωτότυπο μαζί με δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις.

 

AOIDOI

Παρουσιάζονται συνοπτικές πληροφορίες για τον ποιητή και τέσσερα αποσπάσματά του, εκ των οποίων το πρώτο υπομνηματισμένο.

 

HOME PAGE OF JOHN R. PORTER, U. OF SASKATCHEWAN

Τα αποσπάσματα 358, 376, 417 σε αγγλική μετάφραση του John Porter διατίθενται από την προσωπική του ιστοσελίδα.

 

L'ANTIQUITÉ GRECQUE ET LATINE DU MOYEN ÂGE

Στην ιστοσελίδα του Philippe Remacle υπάρχουν γαλλικές μεταφράσεις μαζί με κάποια πρωτότυπα κείμενα και πληροφοριακό υλικό.

 

NAVICULA BACCHI

Διατίθενται επιλογές από το έργο του Ανακρέοντα στο πρωτότυπο με γερμανική μετάφραση και σχόλια.

 

POESIA LATINA

Από την ενότητα Testi greci επιλέγουμε από τον αλφαβητικό κατάλογο το όνομα του συγγραφέα. Περιλαμβάνονται Fragmenta από το έργο του Ανακρέοντα από την έκδοση της Οξφόρδης (D.L. Page, Oxford Clarendon Press, 1962, αναθ. 1967).

 

Αρχίλοχος

ΜΙΚΡΟΣ ΑΠΟΠΛΟΥΣ

Στην ενότητα «Αρχαία Ελληνικά Κείμενα με Μετάφραση» διατίθεται η έκδοση >Αρχίλοχου Ποιήματα και Θρύψαλλα< (http://www.mikrosapoplous.gr/arxl/arxl00.htm) με τα πρωτότυπα ποιήματα του Αρχίλοχου συνοδευμένα από νεοελληνική μετάφραση, εισαγωγή και σχόλια του Γιώργου Μπλάνα.

 

ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Ανθολογούνται αποσπάσματα του έργου του στο πρωτότυπο μαζί με δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις.

 

AOIDOI

Παρουσιάζονται συνοπτικές πληροφορίες για τον ποιητή και τα αποσπάσματα 13 (West) και 196Α (West).

 

BIBLIOTHECA AUGUSTANA

Διατίθεται στο πρωτότυπο το σύνολο του έργου του Αρχίλοχου.

 

DIOTIMA: MATERIALS FOR THE STUDY OF WOMEN AND GENDER IN THE ANCIENT WORLD

Η ανθολογία της Διοτίμας περιλαμβάνει -εκτός από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα- την αγγλική μετάφραση ενός αποσπάσματος του ποιητή από τον Guy Davenport.

 

HOME PAGE OF JOHN R. PORTER, U. OF SASKATCHEWAN

Τα αποσπάσματα 1, 4, 5, 13, 114 υπάρχουν σε αγγλική μετάφραση του John Porter στην προσωπική του ιστοσελίδα.

 

NAVICULA BACCHI

Περιλαμβάνει τα σημαντικότερα αποσπάσματα στο πρωτότυπο με γερμανική μετάφραση και σχόλια.

 

POESIA LATINA

Από την ενότητα Testi greci επιλέγουμε από τον αλφαβητικό κατάλογο το όνομα του συγγραφέα. Περιλαμβάνονται Fragmenta από το έργο του Ανακρέοντα από την έκδοση του M.L. West (Oxford Clarendon Press, 1971).

 

Βακχυλίδης

ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Μνημοσύνη. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Περιλαμβάνονται ποιήματα του Βακχυλίδη στο πρωτότυπο μαζί με δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις.

 

POESIA LATINA

Από την ενότητα Testi greci επιλέγουμε από τον αλφαβητικό κατάλογο το όνομα του συγγραφέα. Περιλαμβάνονται Διθύραμβοι και Επίνικοι του Βακχυλίδη από την έκδοση Les Belles Lettres (J. Irigoin, Paris, 1993).

 

THE PERSEUS DIGITAL LIBRARY

Η Ψηφιακή βιβλιοθήκη του Περσέα διαθέτει τις ωδές του Βακχυλίδη στο πρωτότυπο (Bacchylides, The Poems and Fragments, Cambridge University Press, 1905) και σε αγγλική μετάφραση (Bacchylides, Odes, Diane Arnson Svarlien, 1991), ενώ μια σειρά από εργαλεία, όπως τα γνωστά ηλεκτρονικά λεξικά και οι συμφραστικοί πίνακες, επικουρούν την ανάγνωσή τους. Το σύνολο των κειμένων του Περσέα διατίθεται και στον δικτυακό τόπο του προγράμματος >Perseus under Philologic< (http://perseus.uchicago.edu/), όπου ο χρήστης έχει στη διάθεσή του έναν διαφορετικό μηχανισμό αναζήτησης και εξελιγμένα εργαλεία μορφολογικής ανάλυσης.

 

THESAURUS LINGUAE GRAECAE - TLG DEMO AUTHORS

Ο Βακχυλίδης ανθολογείται και στη συντομευμένη εκδοχή του TLG, στην ανοιχτή ηλεκτρονική βάση κειμένων, όπου έχει κανείς πρόσβαση στην κριτική έκδοση της σειράς Teubner (H. Maehler, post B. Snell, Bacchylidis carmina cum fragmentis, 10th edn., Λειψία, Teubner, 1970) και από την έκδοση των επιγραμμάτων του H. Beckby (Anthologia Graeca, 2nd edn., Μόναχο, Heimeran, 1965-1968).

 

Ήριννα

A HELLENISTIC BIBLIOGRAPHY

Εκτενής και ενημερωμένη βιβλιογραφία για την Ήριννα, που αποτελεί τμήμα ευρύτερης βιβλιογραφίας για την ελληνιστική ποίηση.

 

DIOTIMA: MATERIALS FOR THE STUDY OF WOMEN AND GENDER IN THE ANCIENT WORLD

Στην ενότητα Greek Women Poets βρίσκει κανείς την αγγλική μετάφραση αποσπάσματος της ποιήτριας από την Diane Rayor, ενώ στην ενότητα >Epigrams by Women from the Greek Anthology< (http://www.stoa.org/diotima/anthology/erinna.shtml) υπάρχει η αγγλική μετάφραση του αποσπάσματος 3G-P από την Marilyn B. Skinner.

 

Θέογνις

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΕΓΕΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ (υπό την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Θ. Δ. Παπαγγελή) έχει αναπτύξει ένα ψηφιακό ανθολόγιο κειμένων της αρχαίας ελληνικής και λατινικής λογοτεχνίας με μετάφραση και φιλολογικό σχολιασμό στη νέα ελληνική, στο οποίο περιλαμβάνεται το έργο του Θέογνη.

 

ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Ανθολογούνται αποσπάσματα του έργου του στο πρωτότυπο μαζί με δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις.

 

AOIDOI

Διατίθενται ορισμένοι στίχοι με υπομνηματισμό.

 

HODOI ELEKTRONIKAI: DU TEXTE À L' HYPERTEXTE

Διατίθενται οι ελεγείες του ποιητή στο πρωτότυπο από την έκδοση του M.L. West (Iambi et Elegi Graeci ante Alexandrian cantati, Vol. i: Archilochus, Hipponax, Theognidea, Οξφόρδη: Clarendon Press, 1971), ενώ η παράλληλη γαλλική μετάφραση προέρχεται από την έκδοση του M. Patin (Sentences de Théognis de Mégare, Παρίσι: Maisonneuve, 1877 [ανατύπωση από την ιστοσελίδα του Philippe Remacle]). Τα κείμενα του ποιητή ενσωματώνονται σε ένα ολοκληρωμένο διαδραστικό περιβάλλον εκμάθησης της ΑΕ γλώσσας, που παρέχει πρόσβαση σε μια σειρά από ηλεκτρονικά εργαλεία και σε ψηφιακό υλικό.

 

HOME PAGE OF JOHN R. PORTER, U. OF SASKATCHEWAN

Σε αγγλική μετάφραση του John Porter δημοσιεύονται οι στίχοι 19-30, 39-62, 149-150, 159-160, 173-178, 181-192, 319-322, 1109-1112, 1197-1202.

 

POESIA LATINA

Από την ενότητα Testi greci επιλέγουμε από τον αλφαβητικό κατάλογο το όνομα του συγγραφέα. Περιλαμβάνονται Ελεγείες του Θέογνη από την έκδοση D. Young (post E. Diehl, Leipzig: Teubner, 1971).

 

POXY: OXYRHYNCHUS ONLINE

Στη διαδικτυακή βάση δεδομένων για τους Παπύρους της Οξυρρύγχου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει τους σωζόμενους φθαρμένους παπύρους με στίχους του Θέογνι (Πάπυρος της Οξυρρύγχου 2380, στ. 254-278).

 

Ίβυκος

ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Ανθολογούνται αποσπάσματα του έργου του στο πρωτότυπο μαζί με δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις.

 

AOIDOI

Παρουσιάζονται συνοπτικές πληροφορίες για τον ποιητή και τα αποσπάσματα 286 και 287 με υπομνηματισμό.

 

HOME PAGE OF JOHN R. PORTER, U. OF SASKATCHEWAN

Τo απόσπασμα 287 σε αγγλική μετάφραση του John Porter διατίθεται από την προσωπική του ιστοσελίδα.

 

L'ANTIQUITÉ GRECQUE ET LATINE DU MOYEN ÂGE

Γαλλικές μεταφράσεις μαζί με πρωτότυπα κείμενα και πληροφοριακό υλικό μπορεί κανείς να βρει και στην ιστοσελίδα του Philippe Remacle.

 

NAVICULA BACCHI

Ορισμένα αποσπάσματα στο πρωτότυπο από την έκδοση των D.L. Page και M. Davies (Poetarum Melicorum Graecorum fragmenta, Vol. I: Alcman, Stesichorus, Ibycus, Οξφόρδη, 1991) και γερμανικές μεταφράσεις τους από τουςG. Thudichum, Z. Franyó και E. Gottwein.

 

POESIA LATINA

Από την ενότητα Testi greci επιλέγουμε από τον αλφαβητικό κατάλογο το όνομα του συγγραφέα. Περιλαμβάνονται Fragmenta από το έργο του Ίβυκου από την έκδοση του D.L. Page (Oxford, Clarendon Press, 1962, αναθ. 1967).

 

POXY: OXYRHYNCHUS ONLINE

Στη διαδικτυακή βάση δεδομένων για τους Παπύρους της Οξυρρύγχου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει τους σωζόμενους φθαρμένους παπύρους με αποσπάσματα του Ίβυκου.

 

Καλλίνος

ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Ανθολογούνται αποσπάσματα του έργου του στο πρωτότυπο μαζί με δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις.

 

BIBLIOTHECA AUGUSTANA

Σε αυτήν την ψηφιακή βιβλιοθήκη ο επισκέπτης έχει στη διάθεσή του τα σωζόμενα αποσπάσματα του ποιητή, μαζί με βασική βιβλιογραφία.

 

NAVICULA BACCHI

Διατίθεται το έργο του Καλλίνου (αποσπάσματα 1GP/1D, 2GP/2D, 3GP/3D, 4GP/4D) μαζί με γερμανικές μεταφράσεις και σχόλια.

 

POESIA LATINA

Από την ενότητα Testi greci επιλέγουμε από τον αλφαβητικό κατάλογο το όνομα του συγγραφέα. Περιλαμβάνονται Fragmenta από το έργο του Καλλίνου από την έκδοση του M.L. West (Oxford, Clarendon Press, 1972).

 

Κόριννα

DIOTIMA: MATERIALS FOR THE STUDY OF WOMEN AND GENDER IN THE ANCIENT WORLD

Στην ενότητα Greek Women Poets δημοσιεύεται αγγλική μετάφραση από την Diane Rayor.

 

NAVICULA BACCHI

Διατίθενται σωζόμενα αποσπάσματα της ποιήτριας μαζί με γερμανικές μεταφράσεις και σχόλια.

 

Μίμνερμος

ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Ανθολογούνται αποσπάσματα του έργου του στο πρωτότυπο μαζί με δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις.

 

AOIDOI

Παρουσιάζονται συνοπτικές πληροφορίες για τον ποιητή και τέσσερα αποσπάσματά του, εκ των οποίων το πρώτο υπομνηματισμένο.

 

HOME PAGE OF JOHN R. PORTER, U. OF SASKATCHEWAN

Το απόσπασμα 5 σε αγγλική μετάφραση του John Porter διατίθεται από την προσωπική του ιστοσελίδα.

 

L'ANTIQUITÉ GRECQUE ET LATINE DU MOYEN ÂGE

Γαλλικές μεταφράσεις μαζί με κάποια πρωτότυπα κείμενα και πληροφοριακό υλικό μπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα του Philippe Remacle.

 

NAVICULA BACCHI

Μεγάλο μέρος του έργου του Μίμνερμου (αποσπάσματα 1-13GP, 14GP, 21GP, 23GP, 25GP, 26GP) διατίθεται μαζί με γερμανικές μεταφράσεις και σχόλια από τους G. Thudichum, E. Gottwein, Z. Franyó, H. Beckby.

 

POESIA LATINA

Από την ενότητα Testi greci επιλέγουμε από τον αλφαβητικό κατάλογο το όνομα του συγγραφέα. Περιλαμβάνονται Fragmenta από το έργο του Μίμνερμου από την έκδοση του M.L. West (Oxford, Clarendon Press, 1972).

 

Ξενοφάνης

ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Ανθολογούνται αποσπάσματα του έργου του στο πρωτότυπο μαζί με δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις.

 

HOME PAGE OF JOHN R. PORTER, U. OF SASKATCHEWAN

Αποσπάσματα σε αγγλική μετάφραση του John Porter διατίθενται από την προσωπική του ιστοσελίδα.

 

Πίνδαρος

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΕΓΕΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ (υπό την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Θ. Δ. Παπαγγελή) έχει αναπτύξει ένα ψηφιακό ανθολόγιο κειμένων της αρχαίας ελληνικής και λατινικής λογοτεχνίας με μετάφραση και φιλολογικό σχολιασμό στη νέα ελληνική, όπου περιλαμβάνονται και οι Ισθμιόνικοι.

 

ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Μνημοσύνη. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Περιλαμβάνονται ποιήματα του Πινδάρου στο πρωτότυπο μαζί με δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις.

 

A HELLENISTIC BIBLIOGRAPHY

Εκτενή και ενημερωμένη βιβλιογραφία για τον Πίνδαρο και το έργο του, που αποτελεί τμήμα ευρύτερης βιβλιογραφίας για την ελληνιστική ποίηση. Ενδεικτικά σημειώνουμε κάποιες μελέτες που διατίθενται ελεύθερα σε ψηφιακή μορφή:

(α) >C.G. Heyne, Pindari Carmina cum lectionis varietate et adnotationibus (Λειψία 1824),

(β) Gregory Nagy, Pindar's Homer. The Lyric Possession of an Epic Past (The Johns Hopkins University Press, 1980 & 1997) και

(γ) >Elroy L. Bundy, Studia Pindarica (Berkeley 1962).

 

AOIDOI

Περιλαμβάνονται συνοπτικές πληροφορίες για τον ποιητή, οι Ολυμπιόνικοι 1, 11, 14 και ο Ισθμιόνικος 2 (πρωτότυπο κείμενο) με υπομνηματισμό.

 

BIBLIOTHECA AUGUSTANA

Σε αυτήν την ψηφιακή βιβλιοθήκη ο επισκέπτης έχει στη διάθεσή του τον Ολυμπιόνικο 1 μαζί με βασική βιβλιογραφία.

 

DIOTIMA: MATERIALS FOR THE STUDY OF WOMEN AND GENDER IN THE ANCIENT WORLD

Εκτενής και ενημερωμένη βιβλιογραφία για τον Πίνδαρο.

 

HODOI ELEKTRONIKAI: DU TEXTE À L' HYPERTEXTE

Παρατίθεται το πρωτότυπο κείμενο των ωδών του ποιητή μαζί με γαλλική μετάφραση του έργου του από την έκδοση του C. Faustin (Pindare. Olympiques-Pythiques-Nemeennes-Ismithiques-Fragments, Στρασβούργο 1841). Τα κείμενα ενσωματώνονται σε ένα ολοκληρωμένο διαδραστικό περιβάλλον εκμάθησης της ΑΕ γλώσσας που παρέχει πρόσβαση σε μια σειρά από ηλεκτρονικά εργαλεία και σε ψηφιακό υλικό.

 

INTERNET HISTORY SOURCEBOOKS

Στην ενότητα >Everyday Life: Accounts of the Hellenic Games: Pindar< (http://legacy.fordham.edu/halsall/ancient/greekgames.asp) υπάρχουν σε αγγλική μετάφραση οι Ολυμπιόνικοι 9, 10, 11, 13.

 

L'ANTIQUITÉ GRECQUE ET LATINE DU MOYEN ÂGE

Γαλλικές μεταφράσεις μαζί με κάποια πρωτότυπα κείμενα και πληροφοριακό υλικό μπορεί κανείς να βρει και στην ιστοσελίδα του Philippe Remacle, καθώς επίσης και εργοβιογραφία του Πινδάρου από το βιβλίο του Α. Pierron, Histoire de la Littérature Grecque, Pindare.

 

POESIA LATINA

Από την ενότητα Testi greci επιλέγουμε από τον αλφαβητικό κατάλογο το όνομα του συγγραφέα. Περιλαμβάνονται Επίνικοι και Fragmenta από το έργο του Πίνδαρου από την έκδοση του H. Maehler (post B. Snell, Leipzig, Teubner, 1971).

 

THE PERSEUS DIGITAL LIBRARY

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Περσέα διαθέτει τις ωδές του Πίνδαρου στο πρωτότυπο (Pindar. The Odes of Pindar including the Principal Fragments with an Introduction and an English Translation by Sir John Sandys, Cambridge, MA., Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1937) και σε αγγλική μετάφραση (Odes, Pindar, Diane Arnson Svarlien, 1990), ενώ μια σειρά από εργαλεία, όπως τα γνωστά ηλεκτρονικά λεξικά και οι συμφραστικοί πίνακες, επικουρούν την ανάγνωσή τους. Ο 4ος Πυθιόνικος διατίθεται και σε αγγλική μετάφραση από τον Steven J. Willett (2001). Στον ίδιο δικτυακό τόπο υπάρχει ψηφιοποιημένο το πινδαρικό λεξικό του William J. Slater >Lexicon to Pindar (1969).

 

Πράξιλλα

DIOTIMA: MATERIALS FOR THE STUDY OF WOMEN AND GENDER IN THE ANCIENT WORLD

Στην ενότητα Greek Women Poets υπάρχει αγγλική μετάφραση επιλεγμένων αποσπασμάτων της ποιήτριας.

 

Σαπφώ

ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Ανθολογούνται αποσπάσματα του έργου της στο πρωτότυπο μαζί με δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις.

 

A HELLENISTIC BIBLIOGRAPHY

Εκτενής και ενημερωμένη βιβλιογραφία για την ποιήτρια και το έργο της, που αποτελεί τμήμα ευρύτερης βιβλιογραφίας για την ελληνιστική ποίηση.

 

AOIDOI

Περιλαμβάνονται συνοπτικές πληροφορίες για την ποιήτρια και τα αποσπάσματα 1, 16, 31, 58, 96 και PMG 576 με υπομνηματισμό.

 

BIBLIOTHECA AUGUSTANA

Σε αυτήν την ψηφιακή βιβλιοθήκη ο επισκέπτης έχει στη διάθεσή του τα σωζόμενα αποσπάσματα μαζί με βασική βιβλιογραφία.

 

DIOTIMA: MATERIALS FOR THE STUDY OF WOMEN AND GENDER IN THE ANCIENT WORLD

Στην ενότητα >Greek Women Poets< (http://www.stoa.org/diotima/anthology/rayor.shtml) υπάρχει αγγλική μετάφραση επιλεγμένων αποσπασμάτων της ποιήτριας. Στην ενότητα της >Βιβλιογραφίας< (http://www.stoa.org/dio-bin/diobib?sappho) βρίσκει κανείς συνοπτική, έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία για την ποιήτρια.

 

HOME PAGE - IRIS KAMMERER - WEBSITE DER SCHRIFTSTELLERIN

Στην προσωπική ιστοσελίδα της η Iris Kammerer διαθέτει ψηφιακά τη μονογραφία της Sappho und ihre Dichtung in der Deutung von Wilamowitz bis Latacz.

 

L'ANTIQUITÉ GRECQUE ET LATINE DU MOYEN ÂGE

Γαλλικές μεταφράσεις μαζί με κάποια πρωτότυπα κείμενα και πληροφοριακό υλικό μπορεί κανείς να βρει και στην ιστοσελίδα του Philippe Remacle.

 

NAVICULA BACCHI

Αποσπάσματα στο πρωτότυπο μαζί με γερμανικές μεταφράσεις τους από τους G. Thudichum, E. Gottwein, J. Latacz, K. Preisendanz, E. Peterich, H. Saake.

 

PEITHÔ'S WEB

Αφιερωμένη στη Σαπφώ είναι η ενότητα The Divine Sappho, όπου περιλαμβάνονται πρωτότυπα αποσπάσματα και μεταφραστικές προσπάθειες στην αγγλική από τους J. Dubnoff, J. Addison, A. Philips, W. Rhys Roberts, J.A. Symonds, K.O. Müller, G. Murray, D.W. Myatt, W. Harris, W. Peterson, S. Ruden. Στον διαδικτυακό αυτόν τόπο έχουν συγκεντρωθεί πλούσιοι σύνδεσμοι για τη Σαπφώ και σύνδεσμοι με εικαστικό υλικό εμπνευσμένο από την ποιήτρια.

 

POESIA LATINA

Από την ενότητα Testi greci επιλέγουμε από τον αλφαβητικό κατάλογο το όνομα του συγγραφέα. Περιλαμβάνονται Fragmenta από το έργο της Σαπφούς από την έκδοση Lobel, E., Oxford, Clarendon Press, 1955. Rist.: 1968

 

POXY: OXYRHYNCHUS ONLINE

Στη διαδικτυακή βάση δεδομένων για τους Παπύρους της Οξυρρύγχου ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δει τους σωζόμενους φθαρμένους παπύρους με αποσπάσματα της Σαπφούς.

 

Σημωνίδης ο Αμοργίνος

ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Ανθολογούνται αποσπάσματα του έργου του στο πρωτότυπο μαζί με δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις.

 

BIBLIOTHECA AUGUSTANA

Σε αυτήν την ψηφιακή βιβλιοθήκη ο επισκέπτης έχει στη διάθεσή του τα σωζόμενα αποσπάσματα του ποιητή, μαζί με βασική βιβλιογραφία.

 

DIOTIMA: MATERIALS FOR THE STUDY OF WOMEN AND GENDER IN THE ANCIENT WORLD

Ο Σημωνίδης ανθολογείται στον δικτυακό τόπο της Διοτίμας, όπου βρίσκει κανείς την αγγλική μετάφραση του αποσπάσματος 7 του ποιητή από την Diane Arnson Svarlien. Στην ενότητα της >Βιβλιογραφίας< (http://www.stoa.org/dio-bin/diobib?semonides) βρίσκει κανείς συνοπτική, έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία για τον ποιητή.

 

NAVICULA BACCHI

Αποσπάσματα στο πρωτότυπο.

 

POESIALATINA

Από την ενότητα Testi greci επιλέγουμε από τον αλφαβητικό κατάλογο το όνομα του συγγραφέα. Περιλαμβάνονται Fragmenta από το έργο του Σημωνίδη από την έκδοση του M.L. West (Oxford, Clarendon Press, 1972).

 

Σιμωνίδης ο Κείος

ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Ανθολογούνται αποσπάσματα του έργου του στο πρωτότυπο μαζί με δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις.

 

AOIDOI

Παρουσιάζονται συνοπτικές πληροφορίες για τον ποιητή, ενώ ο επισκέπτης έχει στη διάθεσή του σε αρχείο pdf τα αποσπάσματα 29, 531, 543 με υπομνηματισμό.

 

NAVICULA BACCHI

Αποσπάσματα στο πρωτότυπο διατίθενται μαζί με γερμανικές μεταφράσεις τους από τους G. Thudichum, J.G. Herder, Z. Franyó, H. Rüdiger , E. Gottwein, J. Latacz.

 

POESIA LATINA

Από την ενότητα Testi greci επιλέγουμε από τον αλφαβητικό κατάλογο το όνομα του συγγραφέα. Περιλαμβάνονται Fragmenta και Επιγράμματα από το έργο του Σιμωνίδη από τις εκδόσεις του D.L. Page (Oxford, Clarendon Press, 1962, αναθ. 1967) και του H. Beckby (Munich, Heimeran) αντιστοίχως.

 

Σόλων

ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Ανθολογούνται αποσπάσματα του έργου του στο πρωτότυπο μαζί με δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις.

 

AOIDOI

Παρουσιάζονται συνοπτικές πληροφορίες για τον ποιητή ενώ ο επισκέπτης έχει στη διάθεσή του σε αρχείο pdf τα αποσπάσματα 9 και 11 (West) με υπομνηματισμό.

 

NAVICULA BACCHI

Ανθολογείται στο πρωτότυπο το απόσπασμα 3D του ποιητή, καθώς και η γερμανική και η λατινική μετάφρασή του από τον G. Thudichum και τον J. T. Voemelius αντιστοίχως.

 

L'ANTIQUITÉ GRECQUE ET LATINE DU MOYEN ÂGE

Γαλλικές μεταφράσεις μαζί με κάποια πρωτότυπα κείμενα και πληροφοριακό υλικό μπορεί κανείς να βρει και στην ιστοσελίδα του Philippe Remacle.

 

POESIA LATINA

Από την ενότητα Testi greci επιλέγουμε από τον αλφαβητικό κατάλογο το όνομα του συγγραφέα. Περιλαμβάνονται Fragmenta από το έργο του Σόλωνα από την έκδοση του M.L. West (Oxford, Clarendon Press, 1972).

 

Στησίχορος

ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Ανθολογούνται αποσπάσματα του έργου του στο πρωτότυπο μαζί με δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις.

 

BIBLIOTHECA AUGUSTANA

Στον δικτυακό τόπο ο επισκέπτης έχει στη διάθεσή του τα σωζόμενα αποσπάσματα του ποιητή μαζί με βασική βιβλιογραφία.

 

POESIA LATINA

Από την ενότητα Testi greci επιλέγουμε από τον αλφαβητικό κατάλογο το όνομα του συγγραφέα. Περιλαμβάνονται Fragmenta από το έργο του Στηχίχορου από την έκδοση του D.L. Page (Oxford, Clarendon Press, 1962, αναθ. 1967).

 

Τέρπανδρος

THEOI. GREEK MYTHOLOGY

Σε αυτόν τον δικτυακό τόπο για την ελληνική μυθολογία βρίσκει κανείς σε αγγλική μετάφραση του J. M. Edmonds αποσπάσματα από το έργο του Τερπάνδρου (Lyra Graeca, Volume I, Translated by Edmonds, J.M. Loeb Classical Library, Volume 28, Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1922).

 

Τυρταίος

L'ANTIQUITÉ GRECQUE ET LATINE DU MOYEN ÂGE

Γαλλικές μεταφράσεις μαζί με κάποια πρωτότυπα κείμενα και πληροφοριακό υλικό μπορεί κανείς να βρει και στην ιστοσελίδα του Philippe Remacle.

 

NAVICULA BACCHI

Ανθολογούνται τα αποσπάσματα 2D, 3aD, 3bD, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D, 11D με υπομνηματισμό καθώς και γερμανικές μεταφράσεις τους από τους Franyo και Stowasser.

 

POESIA LATINA

Από την ενότητα Testi greci επιλέγουμε από τον αλφαβητικό κατάλογο το όνομα του συγγραφέα. Περιλαμβάνονται Fragmenta από το έργο του Τυρταίου από την έκδοση του M.L. West (Oxford, Clarendon Press, 1972).