Εξώφυλλο

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός

Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση

του Ι. Ν. Καζάζη (με τη συνεργασία της Μαργαρίτας Σωτηρίου)

Α. Προλεγόμενα στη Λυρική Ποίηση

Β. Οι Λυρικοί Ποιητές