Εξώφυλλο

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός

Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση

του Ι. Ν. Καζάζη (με τη συνεργασία της Μαργαρίτας Σωτηρίου)

Α7.2.2. Κείμενα-Μεταφράσεις

ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Ανθολογούνται αποσπάσματα λυρικής ποίησης στο πρωτότυπο μαζί με δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις.

 

ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Ανθολογούνται έργα των βασικών εκπροσώπων του αρχαϊκού λυρισμού στο πρωτότυπο μαζί με δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις.

 

ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Μνημοσύνη. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Περιλαμβάνονται ποιήματα του Βακχυλίδη και του Πινδάρου στο πρωτότυπο μαζί με δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις.