Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

Κατάλογος κειμένων: ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΙΑΜΒΟΣ

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ17. Απόσπασμα 19 West
 18. Απόσπασμα 114 West
ΣΗΜΩΝΙΔΗΣ19. Απόσπασμα 7, 27-42, 57-93 West
ΣΟΛΩΝ20. Απόσπασμα 36 West
ΙΠΠΩΝΑΞ21. «Ἴαμβοι» (Aποσπάσματα 32 και 34 West)
 22. «Ἐπῳδοὶ» (Απόσπασμα 115, 4-16 West)

ΕΛΕΓΕΙΑ

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ23. Απόσπασμα 1 West
 24. Απόσπασμα 2 West
 25. Απόσπασμα 5 West
 26. Απόσπασμα 13 West
ΚΑΛΛΙΝΟΣ27. Απόσπασμα 1 West
ΤΥΡΤΑΙΟΣ28. Απόσπασμα 10, 1-14 West
ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ29. Απόσπασμα 2 West
ΘΕΟΓΝΙΣ30. «Ἐλεγεῖαι» 237-254
 31. «Ἐλεγεῖαι» 27-38
ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ32. Απόσπασμα 1 West

ΜΕΛΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΑΛΚΜΑΝ33. Απόσπασμα 1, 36-77 Page
 34. Απόσπασμα 89 Page
ΣΑΠΦΩ35. Απόσπασμα 2 Lobel-Page
 36. Απόσπασμα 16 Lobel-Page
ΑΛΚΑΙΟΣ37. Απόσπασμα 346 Lobel-Page
 38. Απόσπασμα 347 Lobel-Page
ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΣ39. Απόσπασμα 222b, 201-234 Davies
ΙΒΥΚΟΣ40. Απόσπασμα 286 Page
 41. Απόσπασμα 287 Page
ΑΝΑΚΡΕΩΝ42. Απόσπασμα 348 Page
 43. Απόσπασμα 395 Page
ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ44. Απόσπασμα 543 Page
ΠΙΝΔΑΡΟΣ45. Πυθιόνικος Ι Ἱέρωνι Αἰτναίῳ ἅρματι
ΒΑΚΧΥΛΙΔΗΣ46. Διθύραμβοι 17, 90-132
 47. Παιὰν 4, 61-80
ΠΡΑΞΙΛΛΑ48. Ὕμνος εἰς Ἄδωνιν (Απόσπασμα 747 Page)

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ49. καὶ τόδε Δημοδόκου
ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ50. ἀκμᾶς ἑστακυῖαν ἐπὶ ξυροῦ
 51. Ἑλλήνων προμαχοῦντες Ἀθηναῖοι
 52. μνῆμα τόδε κλεινοῖο Μεγιστία