Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ

24. – Απόσπασμα 2 West

Το δίστιχο συνέχεται από το τριπλό ἐν δορί,που επαναλαμβάνεται σε μετρικώς καίριες θέσεις. (Βλ. και το προηγούμενο Εισαγωγικό σημείωμα). «Ο Αρχίλοχος απογυμνώνει τον πόλεμο από κάθε μεγαλείο και τον βλέπει τραγικά συνδεδεμένο με τη σκληρή ζωή του και τα προσωπικά του βιώματα» (Α. Σκιαδάς).

ἐν δορὶ μέν μοι μᾶζα μεμαγμένη. ἐν δορὶ δ᾽ οἶνος
Ἰσμαρικός, πίνω δ᾽ ἐν δορὶ κεκλιμένος.

Με το κοντάρι μου κερδίζω το κριθαρένιο ψωμί,

με το κοντάρι το κρασί το Ισμαρικό,[5]

πίνω γερμένος στο κοντάρι.

 

(μετάφραση Θ. Κ. Στεφανόπουλος)