Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ

51. – Ἑλλήνων προμαχοῦντες Ἀθηναῖοι

Για τους Αθηναίους Μαραθωνομάχους 1

Ἑλλήνων προμαχοῦντες Ἀθηναῖοι Μαραθῶνι
χρυσοφόρων Μήδων ἐστόρεσαν δύναμιν
Λυκοῦργος, Κατὰ Λεωκράτους, 109

Υπέρ των Ελλήνων οι Αθηναίοι μαχόμενοι στον Μαραθώνα

συνέτριψαν τη δύναμη των χρυσοφόρων Μήδων.2

 

(μετάφραση Θ. Κ. Στεφανόπουλος)

 

1 Εικάζεται ότι το επίγραμμα είχε αναγραφεί στην Ποικίλη στοά της Αθήνας, την οποία κοσμούσαν παραστάσεις από τη μάχη στον Μαραθώνα, ή (πιθανότερο) σε μνημείο στον Μαραθώνα.

2 Των Περσών. Ο χρυσός των Περσών ήταν παροιμιώδης.