Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ

50. – ἀκμᾶς ἑστακυῖαν ἐπὶ ξυροῦ

Για τους Κορίνθιους που έπεσαν στη ναυμαχία της Σαλαμίνας 2

ἀκμᾶς ἑστακυῖαν ἐπὶ ξυροῦ Ἑλλάδα πᾶσαν
ταῖς αὑτῶν ψυχαῖς κείμεθα ῥυσάμενοι
ΠΑ 7, 250

Πάνω στην κόψη του ξυραφιού έστεκε η Ελλάδα ολόκληρη·

τη σώσαμε με τη ζωή μας· είμαστε εδώ.

 

(μετάφραση Θ. Κ. Στεφανόπουλος)

 

1 Ο Σιμωνίδης (557/6-468/7 π.Χ.) είναι ο σημαντικότερος ποιητής επιγραμμάτων της αρχαϊκής και της κλασικής εποχής. Με το όνομά του κυκλοφορούσε ένα βιβλίο επιτύμβιων και αναθηματικών επιγραμμάτων της εποχής των Περσικών πολέμων. Αρκετά από τα επιγράμματα που αποδίδονται στον Σιμωνίδη δεν θεωρούνται γνήσια.

2 Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Πλουτάρχου το επίγραμμα είχε χαραχθεί πάνω σε κενοτάφιο που είχε ανεγερθεί στον Ισθμό για τους Κορίνθιους που έπεσαν στη ναυμαχία της Σαλαμίνας.