Είστε εδώ

σχολικά βιβλία

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Σημειώματα. Το τεύχος αυτό Φιλόλογος 53 157-158 1988
Σημειώματα. Χειρισμοί χωρίς χέρια Φιλόλογος 59 3 1990
Τα αρχαία ελληνικά στην Α΄ Λυκείου Φιλόλογος 22 203-236 1980
Τα Ηθικά Νικομάχεια και η διδασκαλία τους από το σχολικό εγχειρίδιο Φιλόλογος 19-20 4-22 1980
Τα στερεότυπα για τους ρόλους των δύο φύλων στα εγχειρίδια του Δημοτικού Σχολείου Η γλώσσα μου Φιλόλογος 49 229-248 1987
Τα σχολικά εγχειρίδια της Ιλιάδας και της Οδύσσειας στην Α΄ και Β΄ τάξη του Γυμνασίου Φιλόλογος 83 18-34 1996
Το Αλφαβητάριον του Μοναστηριού και ο συγγραφέας του. Ένα δείγμα πρώιμου εκπαιδευτικού δημοτικισμού (1911) Φιλόλογος 76 123-130 1994
Το γλωσσικό ζήτημα και τα σχολικά αναγνωστικά Φιλόλογος 65 184-189 1991
Το μάθημα και το βιβλίο των αρχαίων ελληνικών στην Α΄ Λυκείου Φιλόλογος 49 183-202 1987
Το στερεότυπο για τους ρόλους των φύλων στα αναγνωστικά του Δημοτικού Σχολείου Φιλόλογος 23 282-295 1981