Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Το τεύχος αυτό», Φιλόλογος, τχ. 53 (Φθινόπωρο 1988), σ. 157-158