Είστε εδώ

Σουλιώτης Μίμης, «Το Αλφαβητάριον του Μοναστηριού και ο συγγραφέας του. Ένα δείγμα πρώιμου εκπαιδευτικού δημοτικισμού (1911)», Φιλόλογος, τχ. 76 (Καλοκαίρι 1994), σ. 123-130