Είστε εδώ

σχολικά βιβλία

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Θέσεις και σημειώματα. Ένα συνέδριο με δύο θέματα κάτω από τον ίδιο ουρανό. Το συνέδριο και τα νέα βιβλία. Τα νέα σχολικά εγχειρίδια των Φυσικών Επιστημών Ε΄ και Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου: Μια κριτική θεώρηση Φιλόλογος 128 176-177 2007
Θέσεις και σημειώματα. Ένα συνέδριο με δύο θέματα κάτω από τον ίδιο ουρανό. Το συνέδριο και τα νέα βιβλία. Το βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου Φιλόλογος 128 177-178 2007
Θέσεις και σημειώματα. Ένα συνέδριο με δύο θέματα κάτω από τον ίδιο ουρανό. Το συνέδριο και τα νέα βιβλία. Το βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου Φιλόλογος 128 185-186 2007
Θέσεις και σημειώματα. Ένα συνέδριο με δύο θέματα κάτω από τον ίδιο ουρανό. Το συνέδριο και τα νέα βιβλία. Το νέο εγχειρίδιο της Αρχαίας Ιστορίας για την Α΄ τάξη του Γυμνασίου Φιλόλογος 128 181-183 2007
Θέσεις και σημειώματα. Οι γλώσσες της γλώσσας. Τα πορίσματα του Ζ΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη γλώσσα και τη διδασκαλία της Φιλόλογος 106 536-545 2001
Θέσεις και σημειώματα. Παίζουμε εν ου παικτοίς. Η Πεντάμορφη και το Τέρας. Α. Το έθος των γραμματικών Φιλόλογος 128 163-164 2007
Θέσεις και σημειώματα. Παίζουμε εν ου παικτοίς. Η Πεντάμορφη και το Τέρας. Β. Το έθος και η παράβαση του έθους Φιλόλογος 128 164 2007
Θέσεις και σημειώματα. Παίζουμε εν ου παικτοίς. Η Πεντάμορφη και το Τέρας. Γ. Η παράβαση του έθους και οι ανίδεοι Αντιοχείς Φιλόλογος 128 164-167 2007
Θέσεις και σημειώματα. Παρακαταθήκη παιδείας η ιστορία ή μήπως εφήμερος γλυκασμός; (πόνος πόνων πόνον φέρει) Φιλόλογος 129 323 2007
Θέσεις και σημειώματα. Πατρίδα, πατρίδα, ήσουνε άτυχη από ανθρώπους να σε κυβερνήσουν (Γιάννης Μακρυγιάννης) Φιλόλογος 127 3-6 2007