Είστε εδώ

Ζιώγου-Καραστεργίου Σιδηρούλα,Δεληγιάννη-Κουϊμτζή Βασιλική, «Το στερεότυπο για τους ρόλους των φύλων στα αναγνωστικά του Δημοτικού Σχολείου», Φιλόλογος, τχ. 23 (Ιανουάριος 1981), σ. 282-295