Είστε εδώ

σχολικά βιβλία

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Θέσεις και σημειώματα. Ένα συνέδριο με δύο θέματα κάτω από τον ίδιο ουρανό. Το συνέδριο και τα νέα βιβλία. [Η οπτικοποίηση των νέων βιβλίων του Γυμνασίου και το πρόβλημα της διαθεματικότητας] Φιλόλογος 128 178-180 2007
Θέσεις και σημειώματα. Ένα συνέδριο με δύο θέματα κάτω από τον ίδιο ουρανό. Το συνέδριο και τα νέα βιβλία. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, το νέο βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου Φιλόλογος 128 180-181 2007
Θέσεις και σημειώματα. Ένα συνέδριο με δύο θέματα κάτω από τον ίδιο ουρανό. Το συνέδριο και τα νέα βιβλία. Δια-πολιτισμική ανάγνωση των προηγούμενων και των σημερινών βιβλίων της Νεοελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο Φιλόλογος 128 183-185 2007
Θέσεις και σημειώματα. Ένα συνέδριο με δύο θέματα κάτω από τον ίδιο ουρανό. Το συνέδριο και τα νέα βιβλία. Είναι πράγματι νέο και σύγχρονο το καινούριο βιβλίο για τη γλώσσα της Α΄ Δημοτικού; Φιλόλογος 128 174-175 2007
Θέσεις και σημειώματα. Ένα συνέδριο με δύο θέματα κάτω από τον ίδιο ουρανό. Το συνέδριο και τα νέα βιβλία. Κριτικές παρατηρήσεις στα νέα βιβλία του γλωσσικού μαθήματος της πρώτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Φιλόλογος 128 171 2007
Θέσεις και σημειώματα. Ένα συνέδριο με δύο θέματα κάτω από τον ίδιο ουρανό. Το συνέδριο και τα νέα βιβλία. Κριτικές παρατηρήσεις στα νέα βιβλία του γλωσσικού μαθήματος της τρίτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Φιλόλογος 128 171-172 2007
Θέσεις και σημειώματα. Ένα συνέδριο με δύο θέματα κάτω από τον ίδιο ουρανό. Το συνέδριο και τα νέα βιβλία. Νέα βιβλία. Νέα προσέγγιση; Φιλόλογος 128 183 2007
Θέσεις και σημειώματα. Ένα συνέδριο με δύο θέματα κάτω από τον ίδιο ουρανό. Το συνέδριο και τα νέα βιβλία. Τα βιβλία της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου Φιλόλογος 128 186-187 2007
Θέσεις και σημειώματα. Ένα συνέδριο με δύο θέματα κάτω από τον ίδιο ουρανό. Το συνέδριο και τα νέα βιβλία. Τα νέα βιβλία της γλώσσας του Δημοτικού Σχολείου Φιλόλογος 128 172-174 2007
Θέσεις και σημειώματα. Ένα συνέδριο με δύο θέματα κάτω από τον ίδιο ουρανό. Το συνέδριο και τα νέα βιβλία. Τα νέα βιβλία των Μαθηματικών της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Φιλόλογος 128 175-176 2007