Είστε εδώ

Γεωργουσόπουλος Κώστας, «Σημειώματα. Χειρισμοί χωρίς χέρια», Φιλόλογος, τχ. 59 (Άνοιξη 1990), σ. 3