Είστε εδώ

σχολικά βιβλία

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Θέσεις και σημειώματα. Πατρίδα, πατρίδα, ήσουνε άτυχη από ανθρώπους να σε κυβερνήσουν (Γιάννης Μακρυγιάννης). Και άλλοι δάσκαλοι και άλλα κείμενα Φιλόλογος 127 12-13 2007
Θέσεις και σημειώματα. Πατρίδα, πατρίδα, ήσουνε άτυχη από ανθρώπους να σε κυβερνήσουν (Γιάννης Μακρυγιάννης). Μιλούν και οι δάσκαλοι Φιλόλογος 127 11-12 2007
Θέσεις και σημειώματα. Πατρίδα, πατρίδα, ήσουνε άτυχη από ανθρώπους να σε κυβερνήσουν (Γιάννης Μακρυγιάννης). Μιλούν οι ειδήμονες Φιλόλογος 127 6-11 2007
Θέσεις και σημειώματα. Πατρίδα, πατρίδα, ήσουνε άτυχη από ανθρώπους να σε κυβερνήσουν (Γιάννης Μακρυγιάννης). Ο τύπος ανησυχεί και επισημαίνει Φιλόλογος 127 13-14 2007
Νέα σχολικά βιβλία Φιλόλογος 15 58 1979
Ο αποχρωματισμός των κειμένων στα Νεοελληνικά αναγνώσματα της Μέσης Εκπαιδεύσεως Φιλόλογος 17 183-187 1979
Ο κ. Γ. Ιγνατιάδης και ο κ. Απ. Χαραλαμπίδης, υπόψη των οποίων τέθηκε το σημείωμα της κ. Χρ. Αργυροπούλου, έδωσαν την ακόλουθη απάντηση Φιλόλογος 132 185-188 2008
Ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης και η εκπαιδευτική πράξη Φιλόλογος 34 257-275 1983
Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις της τελευταίας δεκαετίας (1976-1986) και το μάθημα της Ιστορίας στη Μέση Εκπαίδευση. Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΑΠ) και εγχειριδίων Ιστορίας Φιλόλογος 50 275-292 1987
Προτάσεις για νέα διδακτικά βιβλία Ιστορίας Φιλόλογος 8 26-30 1976