Είστε εδώ

Δεληγιάννη-Κουϊμτζή Βασιλική, «Τα στερεότυπα για τους ρόλους των δύο φύλων στα εγχειρίδια του Δημοτικού Σχολείου Η γλώσσα μου», Φιλόλογος, τχ. 49 (Φθινόπωρο 1987), σ. 229-248