Είστε εδώ

Παπαδιαμαντικά Τετράδια

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Ο παπαδιαμαντικός Δοστογέφσκης του Χρίστου Α. Δάρρα. Αχρονολόγητες ημερολογιακές σημειώσεις 2 166-168 1993
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Δάρρας Χρίστος Α. Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Το Έγκλημα και η Τιμωρία. Βιβλιογραφία της μετάφρασης του Παπαδιαμάντη 2 169-170 1993
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Μαλάμου Μαντώ Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Εαρινό μνημόσυνο Παπαδιαμάντη 2 170-173 1993
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Αλέξανδρος περί Αλεξάνδρου 2 174-176 1993
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Μαντάς Άγγελος Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Μικρό οδοιπορικό με ένα φίλο του κυρ-Αλέξανδρου: μνήμη Δ. Πλάκα 2 176-177 1993
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. †Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης 2 178-179 1993
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. †Χρήστος Βακαλόπουλος (1956-28.1.1993) 2 180 1993
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Πανταζής Βασίλης Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Ο άγιος Παπα-Νικόλας Πλανάς 2 181-182 1993
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Διαπόρθμευση νεκρού 2 182 1993
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Η λευκή πουκαμίσα 2 183-184 1993
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Ο ακατανόητος ιεροφάντης 2 184-185 1993
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Εκδοτικά του Παπαδιαμάντη και του Μωραϊτίδη 2 185 1993
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Λεονάρδος Νίκος Κ. Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Σημειώσεις στο τέλος της Φόνισσας 2 186-188 1993
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Πλοηγός. Υπόλοιπα παπαδιαμαντικού αρχείου Γ.Κ. Κατσίμπαλη 2 189 1993
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Χαραλαμπίδης Κυριάκος Ενιαυτός. Πλοηγός. New Moon, Hyde Park, Sky Blue 2 189-191 1993
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Σκίπης Σωτήρης Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Αληθινός ζεμανφουτιστής 2 192 1993
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Κοπιδάκης Μιχάλης Ζ. Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Βαρύς και αναιδής 2 192 1993
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Μωραϊτίδης Αλέξανδρος Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Και τα παιδικά με τον Παπαδιαμάντην παιγνίδια μας 2 192 1993
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Θ. Δοστογέφσκη, Το Έγκλημα και η Τιμωρία, Μετάφρασις Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, Πρόλογος Εμμανουήλ Ροΐδη 2 193-203 1993
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Νίκη Λυκούργου, 'Ένα λογοτεχνικό πείραμα'. Η μεταγλώττιση διηγημάτων του Α. Παπαδιαμάντη από τον Σ. Μυριβήλη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, Τιμητικός τόμος στη μνήμη... 2 204-205 1993