Είστε εδώ

Χαραλαμπίδης Κυριάκος, «Ενιαυτός. Πλοηγός. New moon, Hyde Park, Sky Blue», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 189-191