Είστε εδώ

Μωραϊτίδης Αλέξανδρος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Και τα παιδικά με τον Παπαδιαμάντην παιγνίδια μας», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 192