Είστε εδώ

Κοπιδάκης Μιχάλης Ζ., «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Βαρύς και αναιδής», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 192