Είστε εδώ

Λεονάρδος Νίκος Κ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Σημειώσεις στο τέλος της Φόνισσας», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 186-188