Είστε εδώ

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Νίκη Λυκούργου, 'Ένα λογοτεχνικό πείραμα'. Η μεταγλώττιση διηγημάτων του Α. Παπαδιαμάντη από τον Σ. Μυριβήλη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, Τιμητικός τόμος στη μνήμη Σταμάτη Καρατζά, Μνήμη Σταμάτη Καρατζά», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 204-205