Είστε εδώ

Πανταζής Βασίλης, «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Ο άγιος Παπα-Νικόλας Πλανάς», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 181-182