Είστε εδώ

Μαντάς Άγγελος, «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Μικρό οδοιπορικό με ένα φίλο του κυρ-Αλέξανδρου: μνήμη Δ. Πλάκα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 176-177