Είστε εδώ

Σκίπης Σωτήρης, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Αληθινός ζεμανφουτιστής», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 192