Είστε εδώ

Πάροδος, έτος 2007, τεύχος 16

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «{Αυτόγραφο ποίημα Θανάση Παπαθανασόπουλου] Η θυσία», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1777

Αραμπατζή Θεοδώρα Π., «Ο ποιητής Θανάσης Παπαθανασόπουλος», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1778

Αντωνάτος Νίκος, «Θανάσης Παπαθανασόπουλος. Από τις πηγές στις εκβολές της ποίησής του», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1779-1781

Αραμπατζή Θεοδώρα Π., «[Σχέδιο της Θεοδώρας Π. Αραμπατζή]», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1781

Ασημακόπουλος Κώστας, «Οι Τερτσίνες για τον νέο ελληνισμό», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1781-1784

Αραμπατζή Θεοδώρα Π., «[Σχέδιο της Θεοδώρας Π. Αραμπατζή]», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1784

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Θανάσης Παπαθανασόπουλος. Μια αυτοβιογραφική λογοτεχνία», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1784-1807

Αραμπατζή Θεοδώρα Π., «[Σχέδιο της Θεοδώρας Π. Αραμπατζή]», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1807

Ζορμπάς Απόστολος Β., «Η χώρα των λωτοφάγων και ο ποιητής. Διαβάζοντας ένα ποίημα του Θαν. Παπαθανασόπουλου», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1807-1810

Ζώρας Γεράσιμος Γ., «Οι τερτσίνες του Παπαθανασόπουλου», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1811-1813

Αραμπατζή Θεοδώρα Π., «[Σχέδιο της Θεοδώρας Π. Αραμπατζή]», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1811

Αραμπατζή Θεοδώρα Π., «[Σχέδιο της Θεοδώρας Π. Αραμπατζή]», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1811

Αραμπατζή Θεοδώρα Π., «[Σχέδιο της Θεοδώρας Π. Αραμπατζή]», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1814

Καράσης Μαριάνος Δ., «Θανάσης Παπαθανασόπουλος, Τερτσίνες για τον νέο ελληνισμό, Εκδ. Μελέαγρος, Αθήνα 2008», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1814-1816

Κατσαγάνης Δημήτρης Ι., «Το αμήχανο χαμόγελο του κούρου. Ένα χαμόγελο της αληθινής ζωής», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1818-1820

Αραμπατζή Θεοδώρα Π., «[Σχέδιο της Θεοδώρας Π. Αραμπατζή]», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1818

Τσικριτσή-Κατσιανάκη Χρυσούλα, «Το αέναον παρόν μιας αιωνιότητας», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1821-1825

Αραμπατζή Θεοδώρα Π., «[Σχέδιο της Θεοδώρας Π. Αραμπατζή]», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1821

Κεφάλας Ηλίας, «Θανάσης Παπαθανασόπουλος. Η πληθωρική γραφίδα», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1825-1830

Αραμπατζή Θεοδώρα Π., «[Σχέδιο της Θεοδώρας Π. Αραμπατζή]», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1825

Αραμπατζή Θεοδώρα Π., «[Ζωγραφικός πίνακας]», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1830

Κορέλας Χρήστος, «Θανάσης Παπαθανασόπουλος. Οι διαστάσεις ενός πολύπλευρου συγγραφέα», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1830-1832

Αραμπατζή Θεοδώρα Π., «[Σχέδιο της Θεοδώρας Π. Αραμπατζή]», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1832

Κράνης Δημήτρης Α., «Το ταραγμένο βάθος ενός λυρικού κόσμου (Το αμήχανο χαμόγελο του κούρου)», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1833-1838

Αραμπατζή Θεοδώρα Π., «[Σχέδιο της Θεοδώρας Π. Αραμπατζή]», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1832

Κωβαίος Γιάννης Β., «Ο αποφθεγματικός Παπαθανασόπουλος», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1838-1841

Αραμπατζή Θεοδώρα Π., «[Σχέδιο της Θεοδώρας Π. Αραμπατζή]», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1841

Κωνσταντέλλου Λένα, «Νεανική ποίηση του Θανάση Παπαθανασόπουλου», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1841-1844

Αραμπατζή Θεοδώρα Π., «[Σχέδιο της Θεοδώρας Π. Αραμπατζή]», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1844

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Το κοινωνικό όραμα και το γλωσσικό πανόραμα ενός ποιητή», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1845-1849

Αραμπατζή Θεοδώρα Π., «[Σχέδιο της Θεοδώρας Π. Αραμπατζή]», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1849

Αραμπατζή Θεοδώρα Π., «[Σχέδιο της Θεοδώρας Π. Αραμπατζή]», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1852

Παπακώστας Γιάννης, «Η αρχετυπική λειτουργία μιας ψυχής. Γύρω στο Αμήχανο χαμόγελο του κούρου», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1861-1864

Αραμπατζή Θεοδώρα Π., «[Σχέδιο της Θεοδώρας Π. Αραμπατζή]», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1861

Πάσχος Παντελής Β., «Ένας Περιστα-τικός ποιητής φιλοσόφων», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1865-1870

Αραμπατζή Θεοδώρα Π., «[Σχέδιο της Θεοδώρας Π. Αραμπατζή]», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1865

Αραμπατζή Θεοδώρα Π., «[Ζωγραφικός πίνακας της Θεοδώρας Π. Αραμπατζή]», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1865

Ριζάκης Κώστας, «Γενέθλιος χάρτης», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1870

Αραμπατζή Θεοδώρα Π., «[Σχέδιο της Θεοδώρας Π. Αραμπατζή]», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1871

Αραμπατζή Θεοδώρα Π., «[Σχέδιο της Θεοδώρας Π. Αραμπατζή]», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1880

Σταφυλάς Μιχάλης, «Μικρή αναφορά στο έργο του Θανάση Παπαθανασόπουλου», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1880-1882

Τζουβέλης Σπύρος, «Το θέατρο του Θανάση Παπαθανασόπουλου», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1883-1890

Αραμπατζή Θεοδώρα Π., «[Σχέδιο της Θεοδώρας Π. Αραμπατζή]», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1890

Αραμπατζή Θεοδώρα Π., «[Σχέδιο της Θεοδώρας Π. Αραμπατζή]», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1896

Αλεξίου Στυλιανός, «[Αυτόγραφη επιστολή του Στυλιανού Αλεξίου προς τον Θανάση Παπαθανασόπουλο]», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1897