Είστε εδώ

Κεφάλας Ηλίας, «Θανάσης Παπαθανασόπουλος. Η πληθωρική γραφίδα», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1825-1830