Είστε εδώ

Σπυρέλη Χρυσούλα, «Πρώιμα μεταπολεμικά βιώματα και λογοτεχνική αναπαράσταση. Δύο παραδείγματα στο έργο του Θανάση Παπαθανασόπουλου “Αγρίνιο 1948” και “Αγρίνιο 1950”», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1871-1879