Είστε εδώ

Χατζηαντωνίου Κώστας, «Η ποιητική ανάγνωση της ιστορίας. Μια προσέγγιση στο έργο του Θανάση Παπαθανασόπουλου Τερτσίνες για τον νέο ελληνισμό», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1890-1896