Είστε εδώ

Σταφυλάς Μιχάλης, «Μικρή αναφορά στο έργο του Θανάση Παπαθανασόπουλου», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1880-1882