Είστε εδώ

Κωνσταντέλλου Λένα, «Νεανική ποίηση του Θανάση Παπαθανασόπουλου», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1841-1844