Είστε εδώ

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «{Αυτόγραφο ποίημα Θανάση Παπαθανασόπουλου] Η θυσία», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1777