Είστε εδώ

Πάσχος Παντελής Β., «Ένας Περιστα-τικός ποιητής φιλοσόφων», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1865-1870