Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Θανάσης Παπαθανασόπουλος. Μια αυτοβιογραφική λογοτεχνία», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1784-1807