Είστε εδώ

Merlier Octave, «Παλαιά κείμενα. [Βιβλιοκρισία] Γ.Κ. Κατσίμπαλη: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, πρώτες κρίσεις και πληροφορίες, Βιβλιογραφία», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 126-127