Είστε εδώ

Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος, «Μελετήματα και δοκίμια. Το νέον δράμα του Ίψεν. Ο Μικρός Εγιόλφ», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 8-20