Είστε εδώ

Νιρβάνας Παύλος, «Παλαιά κείμενα. Το καταχθόνιον μυστικό του Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 115-117